Домашня Написати лист
 

ПФУ в області

Громадська приймальня

Каталог послуг

Керівництво

Структура та телефони

Світлини

Новини

Вакансії

Законодавство

Законодавство та нормативні документи

Доступ до публічної інформації

Запобігання і протидія корупції

Очищення влади

Бланки звітності

Пенсійна реформа

Пенсійне забезпечення

Сплата страхових внесків

Електронна звітність

Персоніфікований облік

Консультують фахівці

Запобігання і протидія корупції

10 січня 2018 р.

Інформація
   щодо реалізації заходів, спрямованих на виявлення, усунення та мінімізацію корупційних ризиків, запобігання корупційним та пов’язаних з корупцією правопорушенням, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів в органах Пенсійного фонду України у Волинській області за 2017 рік
   
   На виконання вимог наказу Пенсійного фонду України від 25.04.2017 року № 79 “Про Антикорупційну програму Пенсійного фонду України на 2017 рік", наказом головного управління Пенсійного фонду України в області від 24.07.2017 № 178 затверджено план заходів по виконанню Антикорупційної програми Пенсійного фонду України на 2017 рік органами Фонду Волинської області (далі — План заходів).
   В територіальних управліннях Фонду Волинської області здійснюється моніторинг норм та практики застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність територіальних управлінь з метою забезпечення відповідності існуючим корупційним викликам і загрозам.
   Юридичною службою територіальних управлінь, головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції головного управління та уповноваженими особами об'єднаних управлінь протягом звітного періоду здійснювалось дослідження проектів організаційно-розпорядчих документів, з метою уникнення корупційних правопорушень, додержання порядку узгодження та схвалення проектів рішень методом їх візування.
   Проводиться аналіз існуючої практики взаємодії служб та спеціалістів в територіальних управліннях Фонду при виконанні покладених на них завдань, з метою вдосконалення механізму багатоступеневого внутрішнього контролю за реалізацією ними своїх повноважень, зокрема, дискреційних.
   Виконується аналіз діючих нормативно-правових актів щодо передбачення в них ефективних заходів запобігання виникненню, а також виявлення та врегулювання конфлікту інтересів службових осіб територіальних управлінь Фонду.
   Здійснюється моніторинг положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій працівників з метою своєчасного приведення їх у відповідність до змін у антикорупційному законодавстві України та підзаконних актів.
   Забезпечується контроль за прийняттям рішень про пенсійне забезпечення керівного складу, працівників територіальних управлінь та членів їх сімей з метою запобігання виникнення конфлікту інтересів.
   В територіальних управліннях Фонду проводиться постійний моніторинг додержання державними службовцями антикорупційного законодавства, насамперед, щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких осіб, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів при зверненні осіб до суду за захистом своїх прав щодо відновлення виплати пенсій, їх перерахунку або призначення. В ході внутрішнього аудиту об'єднаних управлінь області (Нововолинсько-Іваничівське, Камінь-Каширське, Старовижівське, Володимир-Волинське, Ковельське) проведені дослідження рішень про призначення пенсійних справ по працівникам, за результатами яких порушень вимог антикорупційного законодавства не встановлено. За визначений період рішень про призначення пенсій керівному складу та працівникам територіальних управлінь Фонду Волинської області, членам їх сімей не приймалось, виконання судових рішень по призначенню, перерахунку пенсій не відбувалось.
   За звітний період поточного року від Пенсійного фонду України надійшли файли щодо верифікації по управлінню пенсійного забезпечення військовослужбовців та деяких інших категорій громадян. Головним управлінням Фонду в області здійснено контроль результатів верифікації в Луцькому, Рожищенському, Нововолинсько-Іваничівському, Камінь-Каширському, Старовижівському, Володимир-Волинському, Ковельському об'єднаних управліннях паспортних даних, а також ідентифікаційних кодів пенсіонерів. Здійснено контроль результатів верифікації щодо 115 одержувачів пенсійних виплат (з них 57 по військовослужбовцях). Крім того, на підставі проведеної верифікації Пенсійним фондом України карток соціального страхування застрахованих осіб в реєстрі застрахованих осіб, зобов'язано об'єднані управління Фонду області опрацювати протоколи розбіжностей/некоректностей даних.
   Для інформування громадськості на веб-сайті головного управління оприлюднено План заходів по виконанню Антикорупційної програми Пенсійного фонду України на 2017 рік органами Фонду в області, “Інформацію щодо показників роботи з питань запобігання та виявлення корупції головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області за 2016рік”, інформацію щодо таких показників за 1, 2, 3 квартали 2017 року, статтю ,,Подолаємо корупцію разом” та про функціонування в головному управлінні “Скриньки довіри” та “Телефону довіри”. Фахівцями органів Фонду в області опубліковані і оприлюднено 46 статей, роз'яснень, коментарів та ін.
   Для забезпечення в установленому порядку оприлюднення інформації про закупівлі товарів, робіт і послуг та використання коштів органами Фонду в області, в головному управлінні та підвідомчих управліннях прийнято відповідні накази, якими визначено заходи щодо забезпечення виконання Закону України ,,Про публічні закупівлі”. Зокрема, визначено коло осіб, уповноважених приймати рішення про проведення допорогових електронних закупівель та відповідальних осіб за проведення таких закупівель.
   На колегіях головного управління та нарадах в облдержадміністрації та райдержадміністраціях області висвітлюється робота територіальних управлінь Фонду області на яких присутні представники громадськості. Під час проведення внутрішнього аудиту Старовижівського та Володимир-Волинського, Ковельського об'єднаних управлінь проводилось анкетування громадян з метою виявлення недоліків та оцінки їх роботи в частині якості та оперативності обслуговування громадян.
    Головним управлінням Фонду в області щокварталу надсилається узагальнений звіт про результати роботи з питань запобігання та виявлення корупції Пенсійному фонду України.
    Забезпечується доступ громадськості до ознайомлення з публічною інформацією, що отримана, створена або знаходиться у володінні органів Пенсійного фонду України в області, у тому числі у формі відкритих даних, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів від 21.10.2015 року № 835 “Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних”.
    В головному та об'єднаних управліннях Фонду забезпечено повноту та своєчасність розгляду повідомлень громадян та перевірки отриманої інформації щодо можливих корупційних правопорушень з боку працівників Фонду області, за результатами яких, корупційних правопорушень з боку працівників територіальних управлінь Фонду не встановлено.
   В серпні поточного року, під час здійснення виїзного прийому заступником начальника головного управління Трибощуком О. В. в Шацько - Любомльському об'єднаному управлінні, проведено оперативну перевірку за принципом “таємних покупців”щодо надання конфіденційної інформації за паспортом іншої особи. Таку ж перевірку здійснено в Ковельському об'єднаному управлінні. Порушень не встановлено.
   Під час проведення прийому громадян за принципом єдиного вікна, ведеться відео- фіксація із забезпеченням права осіб, які звертаються на прийом, на таємницю особистого та приватного життя. Особам, які звертаються до органів Фонду в області, забезпечується видача виписок з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування за формами ОК-5, ОК-7.
   Для виключення контактів між громадянами та працівниками, які готують документи для прийняття рішень щодо призначення та здійснення пенсійних виплат і мають високий ризик виникнення конфлікту інтересів, насамперед потенційного, прийом документів для призначення та перерахунку пенсій ведеться тільки спеціалістами відділу обслуговування громадян. Обробка пенсійної документації проводиться на базі централізованих інформаційних технологій з унеможливленням підготовки документів про призначення (перерахунок) пенсій спеціалістами, які безпосередньо здійснюють прийом громадян. Впроваджено нову систему ППВП (підсистема призначення та виплати пенсій).
   Уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції надано методичну допомогу щодо правильного заповнення державними службовцями, які працюють в органах Фонду в області, декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік в порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”. Крім того, здійснено контроль за своєчасністю подання 905 декларацій згідно ,,Порядку перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України ,,Про запобігання корупції” та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій” (затвердженого Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції №19 від 06.09.2016, (далі НАЗК). За наслідками перевірки встановлено 18 порушень, в т. ч. дванадцять випадків несвоєчасного подання електронних декларацій (1 працівник головного управління, 3 держслужбовці Луцького об'єднаного управління Фонду, 1 працівник Локачинського об'єднаного управління Фонду, по 2 працівники Камінь-Каширського і Володимир-Волинського об'єднаних управлінь, 3 працівники Рожищенського об'єднаного управління та шість випадків не подання таких декларацій колишніми держслужбовцями по причині перебування їх за межами України (1 суб'єкт декларування головного управління та по 1 суб'єкту декларування Луцького, Нововолинсько-Іваничівського, Камінь-Каширського, Володимир-Волинського і Ковельського об'єднаних управлінь). Про зазначене у визначеному порядку уповноваженими особами повідомлено НАЗК.
   Правова освіта працівників органів Фонду в області здійснюється у формі семінарів, нарад, навчань в ході яких проводиться ознайомлення працівників з новелами у законодавстві, в тому числі з питань запобігання та протидії корупції. В рамках практичного забезпечення здійснення заходів, спрямованих на підвищення якості проведення роз’яснювальної роботи серед державних службовців щодо запобігання корупції, в апараті головного управління та підвідомчих органах підготовлено та проведено 171 заняття за антикорупційною тематикою.
   В головному управлінні, з урахуванням постанови правління Пенсійного фонду України №8-2 від 07.04.2017, прийнято наказ головного управління №56 від 28.04.2017 ,,Про проведення оцінювання результативності роботи об'єднаних управлінь Пенсійного фонду України Волинської області”, яким затверджено Порядок проведення оцінки результативності роботи об'єднаних управлінь Пенсійного фонду України Волинської області. Відповідно до визначених критеріїв головним управлінням проводилась оцінка ефективності роботи об'єднаних управлінь та визначення їх рейтингу (ранжування).
   Відповідно до вимог Пенсійного Фонду України на постійному контролі головного управління знаходяться питання щодо організації та здійснення заходів, спрямованих на зміцнення бюджетної і фінансової дисципліни, цільового та ефективного використання коштів Пенсійного фонду, додержання норм пенсійного законодавства. Так, фінансово-економічним управлінням головного управління та фінансово-економічними відділами об'єднаних управлінь поводиться постійний моніторинг адміністративних витрат та аналіз причин їх зростання, зокрема на придбання товарів, робіт та послуг, оплати комунальних послуг та енергоносіїв.
   Здійснюється постійний контроль за формуванням потреби та фінансування пенсійних виплат з метою недопущення надання переваг при спрямуванні коштів на об’єкти виплати та доставки пенсій.
   Головним управлінням систематично проводиться аналіз повноти вжиття заходів по стягненню заборгованості з платежів та своєчасності передачі документів на примусове стягнення в органи Державної виконавчої служби. Зокрема, в лютому 2017 року підвідомчі управління провели інвентаризацію заборгованості з платежів до Пенсійного фонду, що підлягає стягненню в судовому порядку. Крім цього, у зв'язку зі змінами в законодавстві щодо сплати судового збору (набрали чинності з 15.12.2017) та на виконання окремого доручення Голови правління Пенсійного фонду України О. Зарудного за результатами наради з начальниками головних управлінь Фонду в областях та м. Києві від 29 вересня 2017 року, в територіальних управліннях Фонду в області проведено інвентаризацію заборгованості з платежів до Пенсійного фонду, переплат пенсій та іншої заборгованості, яка підлягає стягненню в судовому порядку. Територіальними управліннями забезпечено 100-відсоткове подання позовів про стягнення коштів до 15 грудня 2017 року.
   З метою забезпечення оперативного інформування громадян з питань пенсійного забезпечення, а також своєчасного реагування на можливі корупційні прояви та інші службові зловживання, в органах Фонду в області організовано постійно діючі “гарячі” телефонні лінії.
   В головному управлінні працює “телефон довіри” (78-31-28), проводиться моніторинг засобів масової інформації, звернень громадян до головного управління щодо вчинення можливих корупційних діянь працівниками головного та підвідомчих органів Фонду. Контактна інформація розміщена на інформаційних стендах територіальних підрозділів та веб-сайті головного управління. Проводяться необхідні заходи щодо забезпечення належної організації особистого прийому та роботи зі зверненнями громадян.
   Фактів притягнення до відповідальності державних службовців територіальних управлінь Фонду у Волинській області за вчинення корупційних правопорушень за 2017 рік не було.
   
    Інформація
    щодо показників роботи з питань запобігання та виявлення корупції головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області за 2017 рік
   На виконання плану роботи з питань запобігання правопорушенням пов'язаним з корупцією, а також іншим порушенням вимог антикорупційного законодавства, в органах Пенсійного фонду України у Волинській області за 12 місяців 2017 року проводилась відповідна робота, зокрема:
    На проведених 171 семінарах, нарадах та лекціях серед держслужбовців та за участю керівників територіальних управлінь, їх заступників зверталася увага присутніх на:
   - правові та практичні аспекти подання електронних декларацій державними службовцями та їх відповідальність за порушення вимог Закону України ,,Про запобігання корупції”;
   - застосування окремих положень Закону України “Про запобігання корупції” стосовно наявності конфлікту інтересів при зверненні особи до суду за захистом своїх прав в частині відновлення виплати пенсій, її перерахунку;
   - основні напрямки реалізації програми впровадження антикорупційних заходів органами Пенсійного фонду України в області на 2017 рік;
   - вимоги до поведінки державних службовців, які встановлені Законами України “Про запобігання корупції” та ,,Про державну службу”;
   - своєчасне вжиття заходів, спрямованих на запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
   - обмеження після припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави;
   - запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними;
   - державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції;
   - адміністративну, цивільно-правову, кримінальну відповідальність за корупційні діяння.
   За звітний 2017 рік в територіальних управліннях Фонду в області, згідно до ,,Порядку перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України ,,Про запобігання корупції” та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій” (затвердженого Рішенням НАЗК №19 від 06.09.2016) уповноваженими особами здійснено 905 перевірок е-декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування на предмет своєчасності подання та наявності конфлікту інтересів. За наслідками перевірки встановлено 18 порушень, в т.ч. дванадцять випадків несвоєчасного подання е-декларацій (1 працівник головного управління, 3 держслужбовці Луцького об'єднаного управління, по 2 працівники Камінь-Каширського, Володимир-Волинського об'єднаних управлінь, один працівник Локачинського і три працівники Рожищенського об'єднаних управлінь) та шість випадків не подання таких декларацій колишніми держслужбовцями по причині перебування їх за межами України (1 суб'єкт декларування головного управління та по 1 суб'єкту декларування Луцького, Нововолинсько-Іваничівського, Камінь-Каширського, Володимир-Волинського об'єднаних управлінь, 1 працівник Ковельського об'єднаного управління надіслав на адресу НАЗК форму декларації у паперовому вигляді). Про зазначене у визначеному порядку уповноваженими особами повідомлено НАЗК.
   За звітний період від Володимир-Волинського міжрайонного відділу управління Служби безпеки України у Волинській області, за належністю, до головного управління Фонду в області направлено звернення жителя с. Овадно Володимир-Волинського району по питанню щодо неправомірних, корупційних дій посадових осіб об'єднаного управління Фонду під час нарахування пенсії.
   Від Національного Антикорупційного Бюро України до головного управління Фонду в області направлено звернення жителя м. Ковеля по питанню щодо неправомірних дій посадових осіб Ковельського об'єднаного управління Пенсійного фонду України Волинської області під час призначення пенсії іншій особі.
   У визначений термін заявникам надано відповідь, у якій зазначено, що викладена у зверненні інформація не містить фактів вчинення посадовими особами об'єднаних управлінь Фонду області корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.
   З метою формування негативного ставлення громадськості, осіб уповноважених на виконання функцій місцевого самоврядування та державних службовців до корупційних проявів, фахівцями органів Фонду в області опубліковано та оприлюднено 46 статей, роз'яснень, коментарів, виступів з питань антикорупційного законодавства. Зокрема, для інформування громадськості на веб-сайті головного управління у розділі “Запобігання і протидія корупції” оприлюднено “Інформацію щодо показників роботи з питань запобігання та виявлення корупції головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області за 2016 рік”, інформацію щодо таких показників за 1 - 3 квартали 2017 року, План заходів по виконанню антикорупційної Програми Пенсійного фонду України на 2017 рік органами Пенсійного фонду України у Волинській області та статтю ,,Подолаємо корупцію разом”.
   
   
    Пояснювальна записка
   до звіту щодо показників роботи з питань запобігання та виявлення корупції головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області за ІII квартал 2017 року
   На виконання плану роботи з питань запобігання корупційним злочинам, правопорушенням повязаним з корупцією, а також іншим порушенням вимог антикорупційного законодавства, в органах Пенсійного фонду України у Волинській області за IIІ квартал 2017 року проводилась відповідна робота, зокрема:
    На проведених 129 семінарах, нарадах та лекціях серед держслужбовців та за участю начальників управлінь, їх заступників зверталася увага присутніх на:
   - правові та практичні аспекти подання е-декларацій державними службовцями та їх відповідальність за порушення вимог Закону України ,,Про запобігання корупції”;
   - застосування окремих положень Закону України “Про запобігання корупції” стосовно наявності конфлікту інтересів при зверненні особи до суду за захистом своїх прав в частині відновлення виплати пенсій, її перерахунку;
   - основні напрямки реалізації програми впровадження антикорупційних заходів органами Пенсійного фонду України в області на 2017 рік;
   - про заборони видів поведінки державних службовців, які встановлені Законами України “Про запобігання корупції” та ,,Про державну службу”;
   - про своєчасне вжиття заходів, спрямованих на запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
   - про обмеження після припинення діяльності, повязаної з виконанням функцій держави;
   - про запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними;
   - про державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції;
   - про кримінальну, адміністративну, дисциплінарну відповідальність за корупційні діяння.
   За 9 місяців 2017 року в територіальних управліннях Фонду в області, згідно до ,,Порядку перевірки факту подання субєктами декларування декларацій відповідно до Закону України ,,Про запобігання корупції” та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій” (затвердженого Рішенням НАЗК №19 від 06.09.2016) уповноваженими особами здійснено 856 перевірок е-декларацій про майно, доходи, витрати і зобовязання фінансового характеру на предмет своєчасності подання та наявності конфлікту інтересів. За наслідками перевірки встановлено 10 порушень, в т.ч. пять випадків несвоєчасного подання е-декларацій (1 працівник головного управління, 3 держслужбовці Луцького обєднаного управління, один працівник Локачинського обєднаного управління) та пять випадків не подання таких декларацій колишніми держслужбовцями по причині перебування їх за межами України (1 субєкт декларування головного управління та по 1 субєкту декларування Луцького, Нововолинсько-Іваничівського, Камінь-Каширського і Ковельського обєднаних управлінь). Про зазначене у визначеному порядку уповноваженими особами повідомлено НАЗК.
   За звітний період від Володимир-Волинського міжрайонного відділу управління Служби безпеки України у Волинській області, за належністю, до головного управління Фонду в області направлено звернення жителя с. Овадно Володимир-Волинського району по питанню щодо неправомірних, корупційних дій посадових осіб обєднаного управління Фонду під час нарахування йому пенсії. У визначений термін заявнику надано відповідь, у якій зазначено, що викладена у зверненні інформація не містить фактів вчинення посадовими особами Фонду в області корупційних або повязаних з корупцією правопорушень.
   З метою формування негативного ставлення громадськості, осіб уповноважених на виконання функцій місцевого самоврядування та державних службовців до корупційних проявів, фахівцями органів Фонду в області опубліковано та оприлюднено 44 статті, розяснень, коментарів, виступів з питань антикорупційного законодавства. Зокрема, для інформування громадськості на веб-сайті головного управління у розділі “Запобігання і протидія корупції” оприлюднено “Інформацію щодо показників роботи з питань запобігання та виявлення корупції головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області за 2016 рік”, інформацію щодо таких показників за 1 та 2 квартали 2017 року, План заходів по виконанню антикорупційної Програми Пенсійного фонду України на 2017 рік органами Пенсійного фонду України у Волинській області та статтю ,,Подолаємо корупцію разом”.
   
    Інформація
   щодо реалізації заходів, спрямованих на виявлення, усунення та мінімізацію корупційних ризиків, запобігання корупційним та повязаних з корупцією правопорушенням, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів в органах
    Пенсійного фонду України у Волинській області
    за 9 місяців 2017 року
   
   На виконання вимог наказу Пенсійного фонду України від 25.04.2017 року № 79 “Про Антикорупційну програму Пенсійного фонду України на 2017 рік", наказом головного управління Пенсійного фонду України в області від 24.07.2017 № 178 затверджено план заходів по виконанню Антикорупційної програми Пенсійного фонду України на 2017 рік органами Фонду Волинської області (далі — План заходів).
   В територіальних управліннях Фонду Волинської області здійснюється моніторинг норм та практики застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність територіальних управлінь з метою забезпечення відповідності існуючим корупційним викликам і загрозам.
   Юридичною службою територіальних управлінь, головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції головного управління та уповноваженими особами обєднаних управлінь протягом звітного періоду здійснювалось дослідження проектів організаційно-розпорядчих документів, з метою уникнення корупційних правопорушень, додержання порядку узгодження та схвалення проектів рішень методом їх візування.
   Проводиться аналіз існуючої практики взаємодії служб та спеціалістів в територіальних управліннях Фонду при виконанні покладених на них завдань, з метою вдосконалення механізму багатоступеневого внутрішнього контролю за реалізацією ними своїх повноважень, зокрема, дискреційних.
   Виконується аналіз діючих нормативно-правових актів щодо передбачення в них ефективних заходів запобігання виникненню, а також виявлення та врегулювання конфлікту інтересів службових осіб територіальних управлінь Фонду.
   Здійснюється моніторинг положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій працівників з метою своєчасного приведення їх у відповідність до змін у антикорупційному законодавстві України та підзаконних актів. Зокрема в квітні-травні поточного року з введенням нової структури головного управління і обєднаних управлінь, розроблено та затверджено положення про структурні підрозділи цих управлінь та посадові інструкції працівників, з врахуванням завдань щодо дотримання антикорупційного законодавства.
   Забезпечується контроль за прийняттям рішень про пенсійне забезпечення керівного складу, працівників територіальних управлінь та членів їх сімей з метою запобігання виникнення конфлікту інтересів.
   В територіальних управліннях Фонду проводиться постійний моніторинг додержання державними службовцями антикорупційного законодавства, насамперед, щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких осіб, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів при зверненні осіб до суду за захистом своїх прав щодо відновлення виплати пенсій, їх перерахунку або призначення. В ході внутрішнього аудиту обєднаних управлінь в області (Нововолинсько-Іваничівське, Камінь-Каширське, Старовижівське, Володимир-Волинське) проведені дослідження рішень на призначення пенсійних справ по працівникам, за результатами яких порушень вимог антикорупційного законодавства не встановлено. За визначений період рішень на призначення пенсій керівному складу та працівникам територіальних управлінь Фонду Волинської області, членам їх сімей не приймалось, виконання судових рішень по призначенню, перерахунку пенсій не відбувалось.
   За звітний період поточного року від Пенсійного фонду України надійшли файли щодо верифікації по управлінню пенсійного забезпечення військовослужбовців та деяких інших категорій громадян. Головним управлінням Фонду в області здійснено контроль результатів верифікації в Луцькому, Рожищенському, Нововолинсько-Іваничівському, Камінь-Каширському обєднаних управліннях та проведено верифікацію паспортних даних по пенсіонерах військовослужбовцях.
   Для інформування громадськості на веб-сайті головного управління оприлюднено План заходів по виконанню Антикорупційної програми Пенсійного фонду України на 2017 рік органами Фонду в області, “Інформацію щодо показників роботи з питань запобігання та виявлення корупції головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області за 2016рік”, інформацію щодо таких показників за 1, 2 квартали 2017 року, статтю ,,Подолаємо корупцію разом” та про функціонування в головному управлінні “Скриньки довіри” та “Телефону довіри”. Фахівцями органів Фонду в області опубліковані і оприлюднено 44 статті, розяснення, коментарі та ін.
   Для забезпечення в установленому порядку оприлюднення інформації про закупівлі товарів, робіт і послуг та використання коштів органами Фонду в області, в головному управлінні та підвідомчих управліннях прийнято відповідні накази, якими визначено заходи щодо забезпечення виконання Закону України ,,Про публічні закупівлі”. Зокрема, визначено коло осіб, уповноважених приймати рішення про проведення допорогових електронних закупівель та відповідальних осіб за проведення таких закупівель.
   На колегіях головного управління та нарадах в облдержадміністрації та райдержадміністраціях області висвітлюється робота територіальних управлінь Фонду області на яких присутні представники громадськості. Під час проведення внутрішнього аудиту Старовижівського та Володимир-Волинського обєднаних управлінь проводилось анкетування громадян з метою виявлення недоліків та оцінки їх роботи в частині якості та оперативності обслуговування громадян.
    Головним управлінням Фонду в області щокварталу надсилається узагальнений звіт про результати роботи з питань запобігання та виявлення корупції Пенсійному фонду України.
    Забезпечується доступ громадськості до ознайомлення з публічною інформацією, що отримана, створена або знаходиться у володінні органів Пенсійного фонду України в області, у тому числі у формі відкритих даних, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів від 21.10.2015 року № 835 “Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних”.
    В головному та обєднаних управліннях Фонду забезпечено повноту та своєчасність розгляду повідомлень громадян та перевірки отриманої інформації щодо можливих корупційних правопорушень з боку працівників Фонду області, за результатами яких, корупційних правопорушень з боку працівників територіальних управлінь Фонду не встановлено.
   В серпні поточного року, під час здійснення виїзного прийому заступником начальника головного управління Трибощуком О.В. в Шацько - Любомльському обєднаному управлінні, проведено оперативну перевірку за принципом “таємних покупців”щодо надання конфіденційної інформації за паспортом іншої особи. Таку ж перевірку здійснено в Ковельському об'єднаному управлінні. Порушень не встановлено.
   Під час проведення прийому громадян за принципом єдиного вікна, ведеться відео- фіксація із забезпеченням права осіб, які звертаються на прийом, на таємницю особистого та приватного життя. Особам, які звертаються до органів Фонду в області, забезпечується видача виписок з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообовязкового державного соціального страхування за формами ОК-5, ОК-7.
   Для виключення контактів між громадянами та працівниками, які готують документи для прийняття рішень щодо призначення та здійснення пенсійних виплат і мають високий ризик виникнення конфлікту інтересів, насамперед потенційного, прийом документів для призначення та перерахунку пенсій ведеться тільки спеціалістами відділу обслуговування громадян. Обробка пенсійної документації проводиться на базі централізованих інформаційних технологій з унеможливленням підготовки документів про призначення (перерахунок) пенсій спеціалістами, які безпосередньо здійснюють прийом громадян. Впроваджено нову систему ППВП (підсистема призначення та виплати пенсій).
   Уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції надано методичну допомогу щодо правильного заповнення державними службовцями, які працюють в органах Фонду в області, електронних декларацій про майно, доходи, витрати і зобовязання фінансового характеру за 2016 рік в порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”. Крім того, здійснено контроль за своєчасністю подання 856 декларацій згідно ,,Порядку перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України ,,Про запобігання корупції” та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій” (затвердженого Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції №19 від 06.09.2016, (далі НАЗК). За наслідками перевірки встановлено 10 порушень ст. 45 Закону України ,,Про запобігання корупції”, в т. ч. п'ять випадків несвоєчасного подання електронних декларацій, 3 держслужбовці Луцького обєднаного управління Фонду, 1 працівник Локачинського обєднаного управління Фонду та пять випадків неподання таких декларацій колишніми держслужбовцями по причині перебування їх за межами України (по 1 суб'єкту декларування Луцького, Нововолинсько-Іваничівського, Камінь-Каширського і Ковельського обєднаних управлінь). Про зазначене у визначеному порядку уповноваженими особами повідомлено НАЗК.
   Правова освіта працівників органів Фонду в області здійснюється у формі семінарів, нарад, навчань в ході яких проводиться ознайомлення працівників з новелами у законодавстві, в тому числі з питань запобігання та протидії корупції. В рамках практичного забезпечення здійснення заходів, спрямованих на підвищення якості проведення розяснювальної роботи серед державних службовців щодо запобігання корупції, в апараті головного управління та підвідомчих органах підготовлено та проведено 129 занять за антикорупційною тематикою.
   В головному управлінні, з урахуванням постанови правління Пенсійного фонду України №8-2 від 07.04.2017, прийнято наказ головного управління №56 від 28.04.2017 ,,Про проведення оцінювання результативності роботи обєднаних управлінь Пенсійного фонду України Волинської області”, яким затверджено Порядок проведення оцінки результативності роботи обєднаних управлінь Пенсійного фонду України Волинської області. Відповідно до визначених критеріїв головним управлінням проводилась оцінка ефективності роботи обєднаних управлінь та визначення їх рейтингу (ранжування).
   Відповідно до вимог Пенсійного Фонду України на постійному контролі головного управління знаходяться питання щодо організації та здійснення заходів, спрямованих на зміцнення бюджетної і фінансової дисципліни, цільового та ефективного використання коштів Пенсійного фонду, додержання норм пенсійного законодавства. Так фінансово-економічним управлінням головного управління та фінансово-економічними відділами обєднаних управлінь поводиться постійний моніторинг адміністративних витрат та аналіз причин їх зростання, зокрема на придбання товарів, робіт та послуг, оплати комунальних послуг та енергоносіїв.
   Здійснюється постійний контроль за формуванням потреби та фінансування пенсійних виплат з метою недопущення надання переваг при спрямуванні коштів на обєкти виплати та доставки пенсій.
   Головним управлінням систематично проводиться аналіз повноти вжиття заходів по стягненню заборгованості з платежів та своєчасністі передачі документів на примусове стягнення в органи Державної виконавчої служби. Зокрема, в лютому 2017 року підвідомчі управління провели інвентаризацію заборгованості з платежів до Пенсійного фонду, що підлягає стягненню в судовому порядку, яка стовідсотково охоплена позовними вимогами.
   З метою забезпечення оперативного інформування громадян з питань пенсійного забезпечення, а також своєчасного реагування на можливі корупційні прояви та інші службові зловживання, в органах Фонду в області організовано постійно діючі “гарячі” телефонні лінії.
   В головному управлінні працює “телефон довіри” (78-31-28), проводиться моніторинг засобів масової інформації, звернень громадян до головного управління щодо вчинення можливих корупційних діянь працівниками головного та підвідомчих органів Фонду. Контактна інформація розміщена на інформаційних стендах територіальних підрозділів та веб-сайті головного управління. Проводяться необхідні заходи щодо забезпечення належної організації особистого прийому та роботи зі зверненнями громадян.
   Фактів притягнення до відповідальності державних службовців територіальних управлінь Фонду у Волинській області за вчинення корупційних правопорушень у звітному періоді 2017 року не було.
   
   
   
    Інформація
   щодо реалізації заходів, спрямованих на виявлення, усунення та мінімізацію корупційних ризиків, запобігання корупційним та повязаних з корупцією правопорушенням, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів в органах Пенсійного фонду України у Волинській області
   за 1 півріччя 2017 року
   
   На виконання вимог наказу Пенсійного фонду України від 28.02.2017 року № 30 “Про програму Пенсійного фонду України щодо впровадження антикорупційних заходів на 2017 рік", наказом головного управління Пенсійного фонду України в області від 22.03.2017 № 36 затверджено план заходів по виконанню антикорупційної програми Пенсійного фонду України на 2017 рік органами Пенсійного фонду України у Волинській області (далі — План заходів).
   Юридичною службою, головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції головного управління протягом першого півріччя цього року здійснювалось дослідження проектів організаційно-розпорядчих документів з метою уникнення корупційних правопорушень, додержання порядку узгодження та схвалення проектів рішень методом їх візування.
    Здійснюється моніторинг положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій працівників з метою своєчасного приведення їх у відповідність до змін у антикорупційному законодавстві України та підзаконних актів.
   Для виключення контактів між громадянами та працівниками, які готують документи для прийняття рішень щодо призначення та здійснення пенсійних виплат і мають високий ризик виникнення конфлікту інтересів, насамперед потенційного, прийом документів для призначення та перерахунку пенсій ведеться тільки спеціалістами відділу обслуговування громадян. Обробка пенсійної документації проводиться на базі централізованих інформаційних технологій з унеможливленням підготовки документів про призначення (перерахунок) пенсій спеціалістами, які безпосередньо здійснюють прийом громадян.
   Під час проведення прийому громадян за принципом єдиного вікна, ведеться відео- фіксація із забезпеченням права осіб, які звертаються на прийом, на таємницю особистого та приватного життя. Особам, які звертаються до органів Фонду в області, забезпечується видача виписок з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообовязкового державного соціального страхування за формами ОК-5, ОК-7.
   Протягом І півріччя поточного року від Пенсійного фонду України надійшли файли по верифікації по управлінню пенсійного забезпечення військовослужбовців та деяких інших категорій громадян. Головним управлінням Фонду в області здійснено контроль результатів верифікації в Луцькому, Рожищенському, Нововолинсько-Іваничівському, Камінь-Каширському обєднаних управліннях та проведено верифікацію паспортних даних по пенсіонерах військовослужбовцях.
   Проводиться постійний моніторинг додержання державними службовцями органів фонду в області антикорупційного законодавства, насамперед, щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких осіб, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів при зверненні осіб до суду за захистом своїх прав щодо відновлення виплати пенсій, перерахунку або призначення. За визначений період рішень на призначення пенсій керівному складу та працівникам територіальних управлінь Фонду Волинської області, членам їх сімей не приймалось.
   Поряд з тим, надано методичну допомогу щодо правильного заповнення державними службовцями, які працюють в органах Фонду в області, електронних декларацій про майно, доходи, витрати і зобовязання фінансового характеру за 2016 рік в порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”. Крім того, здійснено контроль за своєчасністю подання 842 декларацій згідно ,,Порядку перевірки факту подання субєктами декларування декларацій відповідно до Закону України ,,Про запобігання корупції” та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій” (затвердженого Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції №19 від 06.09.2016, (далі НАЗК). За наслідками перевірки встановлено 9 порушень, в т. ч. чотири випадки несвоєчасного подання електронних декларацій та пять випадків не подання таких декларацій колишніми держслужбовцями по причині перебування їх за межами України. Про зазначене у визначеному порядку уповноваженими особами повідомлено НАЗК.
   Відповідно до вимог Фонду на постійному контролі головного управління знаходяться питання щодо організації та здійснення заходів, спрямованих на зміцнення бюджетної і фінансової дисципліни, цільового та ефективного використання коштів Пенсійного фонду, додержання норм пенсійного законодавства.
   Головним управлінням систематично здійснюється аналіз повноти вжиття заходів по стягненню заборгованості по платежах та своєчасністю передачі документів на примусове стягнення в органи Державної виконавчої служби. Зокрема, в лютому 2017 року підвідомчі управління провели інвентаризацію заборгованості з платежів до Пенсійного фонду, що підлягає стягненню в судовому порядку, яка стовідсотково охоплена позовними вимогами.
   Для забезпечення в установленому порядку оприлюднення інформації про закупівлі товарів, робіт і послуг та використання коштів органами Фонду в області, в головному управлінні та підвідомчих управліннях прийнято відповідні накази, якими визначено заходи щодо забезпечення виконання Закону України ,,Про публічні закупівлі”. Зокрема, визначено коло осіб, уповноважених приймати рішення про проведення допорогових електронних закупівель та відповідальних осіб за проведення таких закупівель.
   Правова освіта працівників органів Фонду в області здійснюється у формі семінарів, нарад, навчань в ході яких проводиться ознайомлення працівників з новелами у законодавстві, в тому числі з питань запобігання та протидії корупції. В рамках практичного забезпечення здійснення заходів, спрямованих на підвищення якості проведення роз’яснювальної роботи серед державних службовців щодо запобігання корупції, в апараті головного управління та підвідомчих органах підготовлено та проведено 90 занять за антикорупційною тематикою.
   Для інформування громадськості на веб-сайті головного управління у розділі “Запобігання і протидія корупції” оприлюднено “Інформацію щодо показників роботи з питань запобігання та виявлення корупції головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області за 2016рік”, інформацію щодо таких показників за 1 квартал 2017 року, План заходів по виконанню антикорупційної Програми Пенсійного фонду України на 2017 рік органами Пенсійного фонду України у Волинській області та статтю ,,Подолаємо корупцію разом”. Фахівцями органів Фонду в області опубліковані та оприлюднено 36 статей, роз'яснень, коментарів та ін.
   Забезпечується доступ громадськості до ознайомлення з публічною інформацією, що отримана, створена або знаходиться у володінні органів Пенсійного фонду України в області, у тому числі у формі відкритих даних, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів від 21.10.2015 року № 835 “Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних”.
   З метою забезпечення оперативного інформування громадян з питань пенсійного забезпечення, а також своєчасного реагування на можливі корупційні прояви та інші службові зловживання, в органах Фонду в області організовано постійно діючі “гарячі” телефонні лінії. В головному управлінні працює “телефон довіри”, проводиться моніторинг засобів масової інформації, звернень громадян до головного управління щодо вчинення можливих корупційних діянь працівниками головного та підвідомчих органів Фонду. Контактна інформація розміщена на інформаційних стендах територіальних підрозділів та веб-сайті головного управління. Проводяться необхідні заходи щодо забезпечення належної організації особистого прийому та роботи зі зверненнями громадян.
   Фактів притягнення до відповідальності державних службовців територіальних управлінь Фонду у Волинській області за вчинення корупційних правопорушень у І півріччі 2017 року не було.
   
   
   Інформація
    щодо показників роботи з питань запобігання та виявлення корупції головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області за ІI квартал 2017 року
   На виконання плану роботи з питань запобігання корупційним злочинам, правопорушенням повязаним з корупцією, а також іншим порушенням вимог антикорупційного законодавства, в органах Пенсійного фонду України у Волинській області за 1І квартал 2017 року проводилась відповідна робота, зокрема:
    на проведених 90 семінарах, нарадах та лекціях серед держслужбовців та за участю начальників управлінь, їх заступників зверталася увага присутніх на:
   - правові та практичні аспекти подання е-декларацій державними службовцями та їх відповідальність за порушення вимог Закону України ,,Про запобігання корупції”;
   - застосування окремих положень Закону України “Про запобігання корупції” стосовно наявності конфлікту інтересів при зверненні особи до суду за захистом своїх прав в частині відновлення виплати пенсій, її перерахунку;
   - основні напрямки реалізації програми впровадження антикорупційних заходів органами Пенсійного фонду України в області на 2017 рік”;
   - про заборони видів поведінки державних службовців, які встановлені Законами України “Про запобігання корупції” та ,,Про державну службу”;
   - про своєчасне вжиття заходів, спрямованих на запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
   - про обмеження після припинення діяльності, повязаної з виконанням функцій держави.
   У першому півріччі 2017 року в територіальних управліннях Фонду в області, згідно до ,,Порядку перевірки факту подання субєктами декларування декларацій відповідно до Закону України ,,Про запобігання корупції” та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій” (затвердженого Рішенням НАЗК №19 від 06.09.2016) уповноваженими особами здійснено 842 перевірки е-декларацій про майно, доходи, витрати і зобовязання фінансового характеру на предмет своєчасності подання та наявності конфлікту інтересів. За наслідками перевірки встановлено 9 порушень про які, у визначеному порядку, уповноваженими особами повідомлено НАЗК .
   З метою формування негативного ставлення громадськості, осіб уповноважених на виконання функцій місцевого самоврядування та державних службовців до корупційних проявів, фахівцями органів Фонду в області опубліковано та оприлюднено 36 статей, розяснень, коментарів, виступів з питань антикорупційного законодавства. Зокрема, для інформування громадськості на веб-сайті головного управління у розділі “Запобігання і протидія корупції” оприлюднено “Інформацію щодо показників роботи з питань запобігання та виявлення корупції головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області за 2016 рік”, інформацію щодо таких показників за 1 квартал 2017 року, План заходів по виконанню антикорупційної Програми Пенсійного фонду України на 2017 рік органами Пенсійного фонду України у Волинській області та статтю ,,Подолаємо корупцію разом”.
   
   
   
   
   
   Інформація про роботу в головному управлінні Пенcійного фонду України у Волинській області поштової скриньки “Скринька довіри” та телефонної лінії “Телефон довіри” з питань запобігання та виявлення корупції.
   
   З метою забезпечення реалізації державної антикорупційної політики, а також своєчасного виявлення та припинення корупційних проявів в головному управлінні Пенсійного фонду України у Волинській області на постійній основі працює телефонна лінія “Телефон довіри” у робочі дні з 08:00 до 13:00 та з 14:00 до 17:15 за стаціонарним номером телефону (0332) 783128.
   В адміністративній будівлі за адресою: – м. Луцьк, вул. Кравчука 22 В функціонує “Скринька довіри” з питань запобігання та протидії корупції.
   За вказаними засобами звязку Ви можете повідомити про корупційні та повязані з корупцією правопорушення, вчинені працівниками Фонду області.
   Також, за вищезазначеним телефонним номером Ви можете записатися на особистий прийом до головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області з метою повідомлення про корупційні та повязані з корупцією правопорушення вчинені працівниками Фонду області.
   У звязку з тим, що статтею 53 Закону України “Про запобігання корупції” передбачено державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, прийом таких повідомлень може здійснюватися на конфіденційній основі.
   
   
   План заходів по виконанню антикорупційної програми Пенсійного фонду України
   на 2017 рік органами Фонду Волинської області
   
   Заходи щодо усунення корупційних ризиків
   І. Удосконалення нормативно-правової бази
   1.1.
   Здійснення моніторингу застосування нормативно-правових актів, що регулюють діяльність територіальних управлінь Фонду в області, для виявлення прогалин та недоліків, що можуть сприяти втягненню працівників в корупційну чи злочинну діяльність. В разі потреби, надавати юридичному управлінню Пенсійного фонду України пропозиції щодо внесення змін в нормативно-правові акти з метою забезпечення відповідності актуальним корупційним викликам і загрозам.
   Протягом року
   Трибощук О. В., Лучковська Л. Г., Лисюк О.В.,
   керівники структурних підрозділів головного управління,
    начальники об'єднаних управлінь
   II. Організаційно-управлінські заходи
   2.1.
   
   Дослідження проектів організаційно-розпорядчих документів, що видаються територіальними управліннями Фонду в області, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень, додержання порядку узгодження та схвалення проектів рішень.
   Протягом року
   Трибощук О. В., Лучковська Л. Г.,
   Лисюк О.В.,
   Кухарик Л.І., Дучимінська Л.М.,
   Горячева І. В.
   
   2.2.
   Аналіз існуючої практики взаємодії служб та спеціалістів в головному управлінні, його підвідомчих органах при виконанні покладених на них завдань, з метою вдосконалення механізму багатоступеневого внутрішнього контролю за реалізацією ними своїх повноважень, зокрема, дискреційних.
   Протягом року
   Трибощук О. В., Лучковська Л. Г., керівники структурних підрозділів головного управління, начальники об'єднаних управлінь
   2.3.
   Моніторинг положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій працівників з метою своєчасного приведення їх у відповідність до змін у антикорупційному законодавстві України та підзаконних актах
   Протягом року
   Трибощук О. В., Лучковська Л. Г., керівники структурних підрозділів головного управління , начальники об'єднаних управлінь
   2.4.
   Проведення перевірок рішень по пенсійному забезпеченню керівного складу та працівників головного управління, територіальних управлінь Фонду, членів їх сімей, з метою контролю за своєчасним вжиттям заходів, спрямованих на запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.
   Протягом року
   Трибощук О. В., Лучковська Л. Г.,
   Дучимінська Л. М., керівники структурних підрозділів головного управління, начальники об'єднаних управлінь
   2.5.
   Здійснення постійного аналізу адміністративних витрат та причин їх зростання, зокрема на придбання товарів, робіт та послуг, оплати комунальних послуг та енергоносіїв.
   Протягом року
   Трибощук О. В., Лучковська Л. Г.,
   Радчук С.І.,
   Кухарик Л. І.,
   начальники об'єднаних управлінь
   2.6.
   Проведення за принципом “таємних покупців” оперативних перевірок організації та здійснення прийому громадян в територіальних управліннях із залученням представників громадськості.
   Протягом року
   Трибощук О. В., Лучковська Л. Г.,
   Дучимінська Л. М., керівники структурних підрозділів головного управління, начальники об'єднаних управлінь
   2.7.
   Продовження впровадження відео- та аудіо- фіксації під час проведення прийому громадян, із забезпеченням права осіб, які звертаються на прийом, на таємницю особистого та приватного життя.
   Протягом року, в межах фінансових можливос тей
   Трибощук О. В., Лучковська Л. Г., Волдинер О.Д., Кухарик Л.І.,
   Радчук С.І. , начальники об'єднаних управлінь
   2.8.
   Дослідження повноти вжиття заходів по стягненню заборгованості по платежах та своєчасністю передачі виконавчих документів на примусове стягнення в органи державної виконавчої служби, адміністрування яких здійснюється органами Пенсійного фонду України.
   За окрем
   им графіком, під час проведення контроль них заходів
   Трибощук О. В.,
   Радчук С.І.,
   Лисюк О.В., Дучимінська Л.М.
   
   2.9.
   Продовження впровадження механізму обслуговування громадян та обробки пенсійної документації на базі централізованих інформаційних технологій з унеможливленням підготовки документів про призначення (перерахунок) пенсій спеціалістами органів Фонду області, які безпосередньо здійснюють прийом громадян.
   Протягом року
   Лучковська Л. Г.,
   Андросюк Л.М., начальники об'єднаних управлінь
   2.10.
   Забезпечення у визначеному законодавством порядку процедур, що здійснюються в рамках проведення верифікації та моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітної плати, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.
   
   Протягом року
   Лучковська Л. Г.,
   Андросюк Л.М.,
   Волдинер О.Д.,
   начальники об'єднаних управлінь
   ІІІ. Формування світогляду неприйняття корупції, залучення громадськості до реалізації антикорупційних заходів
   3.1.
   Моніторинг стану впровадження антикорупційних заходів, підготовка та оприлюднення звіту про його результати.
   II, III, IV квартали
   Трибощук О. В., Лучковська Л. Г.,
   Дучимінська Л.М., керівники структурних підрозділів головного управління, начальники об'єднаних управлінь
   3.2.
   Забезпечення повноти та своєчасності розгляду повідомлень громадян та перевірки отриманої інформації щодо можливих корупційних правопорушень з боку працівників органів Фонду в області, що надходять до головного управління. У разі необхідності — вжиття заходів щодо припинення корупційних правопорушень та негайного письмового повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції.
   Протягом року
   Трибощук О. В., Лучковська Л. Г.,
   Дучимінська Л. М., Кухарик Л.І.,
   керівники структурних підрозділів головного управління, начальники об'єднаних управлінь
   3.3.
   Залучення громадськості до обговорення підсумків роботи органів Фонду області, оцінки виконання покладених функцій, включаючи анкетування, опитування та інші методи комунікації з громадськістю. Надання узагальненого звіту про результати виконання антикорупційних заходів до уповноваженого підрозділу Пенсійного фонду України.
   За окремим графіком
   Трибощук О. В., Лучковська Л. Г.,
   Дучимінська Л. М., Кухарик Л.І., начальники об'єднаних управлінь
   3.4.
   Забезпечення доступу громадськості до ознайомлення з проектами нормативно-правових актів з питань діяльності органів Фонду в області та публічної інформації, яка отримана, створена або знаходиться у володінні головного і підвідомчих управлінь Фонду в області, у тому числі у формі відкритих даних, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів від 21.10.2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних».
   Протягом року
   Трибощук О. В., Кухарик Л.І.,
   Горячева І. В.,
   Волдинер О.Д., керівники структурних підрозділів головного управління, начальники об'єднаних управлінь
   ІV. Удосконалення роботи з персоналом
   4.1.
    Надання пропозицій Пенсійному фонду України по розробці внутрішнього акту щодо критеріїв та системи оцінки ефективності роботи працівників органів Фонду для визначення рівня результативності та ефективності служби, планування кар’єри, виявлення необхідності підвищення рівня професійної компетентності, стимулювання результативної діяльності
   До 25 червня, при надходжен ні відповідних запитів та листів з ГУ ПФУ.
   Трибощук О.В.,
   Кухарик Л.І., начальники об'єднаних управлінь
   4.2.
   Проведення постійного моніторингу додержання державними службовцями антикорупційного законодавства, насамперед, щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких осіб.
   
   Протягом року.
   Трибощук О. В., Лучковська Л. Г.,
   Дучимінська Л. М., Кухарик Л.І.,
   керівники структурних підрозділів головного управління, начальники об'єднаних управлінь
   4.3.
   Забезпечення контролю за своєчасністю подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави в органах Фонду області, суб’єктами декларування, які працюють (працювали) в органах Фонду та своєчасне направлення повідомлень Національному агентству з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій. Надання допомоги працівникам органів Фонду у їх заповненні.
   У встановлені строки.
   Трибощук О. В., Лучковська Л. Г.,
   Дучимінська Л. М., Кухарик Л.І.,
   керівники структурних підрозділів головного управління, начальники об'єднаних управлінь
   4.4.
   Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед працівників органів Фонду щодо дотримання норм антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу, зокрема в частині обмеження та заборони видів поведінки державних службовців.
   
   Протягом року.
   Трибощук О. В., Лучковська Л. Г.,
    Кухарик Л.І., Дучимінська Л. М., керівники структурних підрозділів головного управління, начальники об'єднаних управлінь
   V. Сфера державних закупівель
   5.1.
   Забезпечення в установленому порядку оприлюднення інформації про закупівлі товарів, робіт і послуг та використання коштів органів Фонду в області, передбачених законодавством.
   У встановлені строки.
   Трибощук О. В.,
   Лучковська Л.Г., Радчук С.І.,
    Кухарик Л.І.,
    начальники об'єднаних управлінь
   5.2.
   Забезпечення постійного контролю за формуванням потреби та фінансуванням пенсійних виплат з метою недопущення надання переваг при спрямуванні коштів на об’єкти з виплати та доставки пенсій.
   Протягом року.
   Лучковська Л. Г., Радчук С.І.,
   начальники об'єднаних управлінь
   5.3.
   Здійснення органами Фонду в області фінансових операцій з використанням електронної системи закупівель у порядку, визначеному законодавством.
   Протягом року.
   Трибощук О. В.,
    Радчук С.І.,
    Волдинер О. Д.,
   Расчупкін М.В.,
   Кухарик Л.І.,
    Лисюк О.В., начальники об'єднаних управлінь
   5.4.
   Здійснення моніторингу організації та проведення підвідомчими органами процедур закупівель щодо недопущення поділу предмета закупівлі на частини або заниження його вартості (для уникнення проведення процедури закупівлі), визначення його не у відповідності з реальною потребою замовника, створення оптимальних умов для уникнення можливостей варіювання з критеріями оцінки учасників з метою надання переваг заздалегідь обраному учаснику.
   За окремим графіком, під час проведення аудиторсь
   ких досліджень та інших контрольних заходів
   Трибощук О. В.,
   Радчук С. І.,
   Расчупкін М.В., Дучимінська Л. М., Лисюк О.В., начальники об'єднаних управлінь
   VІ. Навчання та заходи з поширення інформації щодо
   програм антикорупційного спрямування.
   6.1
   Забезпечення функціонування системи правової освіти працівників головного управління та його підвідомчих управлінь, в тому числі у сфері антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу.
   Протягом року
   Трибощук О. В., Лучковська Л. Г.,
    Кухарик Л.І.,
    керівники структурних підрозділів головного управління, начальники об'єднаних управлінь
   6.2
   Оприлюднення програм та інших заходів антикорупційного спрямування, які впроваджені в роботу органів Фонду в області.
   Протягом року
   Трибощук О. В., Лучковська Л. Г.,
   Дучимінська Л.М.,
    начальники об'єднаних управлінь
   6.3
   Проведення тестування працівників органів Пенсійного фонду України для визначення рівня знань антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу
   IV квартал 2017 року
   Трибощук О. В., Лучковська Л. Г.,
   Дучимінська Л.М.
    Кухарик Л.І.,
   керівники структурних підрозділів головного управління, начальники об'єднаних управлінь
    
    36
   
   План заходів по виконанню антикорупційної програми Пенсійного фонду України
   на 2017 рік органами Фонду Волинської області
   № з/п
   Назва заходу
   Термін виконання
   Відповідальні за виконання
   Заходи щодо усунення корупційних ризиків
   І. Удосконалення нормативно-правової бази
   1.1.
   Здійснення моніторингу застосування нормативно-правових актів, що регулюють діяльність територіальних управлінь Фонду в області, для виявлення прогалин та недоліків, що можуть сприяти втягненню працівників в корупційну чи злочинну діяльність. В разі потреби, надавати юридичному управлінню Пенсійного фонду України пропозиції щодо внесення змін в нормативно-правові акти з метою забезпечення відповідності актуальним корупційним викликам і загрозам.
   Протягом року
   Трибощук О. В., Лучковська Л. Г., Лисюк О.В.,
   керівники структурних підрозділів головного управління,
    начальники об'єднаних управлінь
   II. Організаційно-управлінські заходи
   2.1.
   
   Дослідження проектів організаційно-розпорядчих документів, що видаються територіальними управліннями Фонду в області, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень, додержання порядку узгодження та схвалення проектів рішень.
   Протягом року
   Трибощук О. В., Лучковська Л. Г.,
   Лисюк О.В.,
   Кухарик Л.І., Дучимінська Л.М.,
   Горячева І. В.
   
   2.2.
   Аналіз існуючої практики взаємодії служб та спеціалістів в головному управлінні, його підвідомчих органах при виконанні покладених на них завдань, з метою вдосконалення механізму багатоступеневого внутрішнього контролю за реалізацією ними своїх повноважень, зокрема, дискреційних.
   Протягом року
   Трибощук О. В., Лучковська Л. Г., керівники структурних підрозділів головного управління, начальники об'єднаних управлінь
   2.3.
   Моніторинг положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій працівників з метою своєчасного приведення їх у відповідність до змін у антикорупційному законодавстві України та підзаконних актах
   Протягом року
   Трибощук О. В., Лучковська Л. Г., керівники структурних підрозділів головного управління , начальники об'єднаних управлінь
   2.4.
   Проведення перевірок рішень по пенсійному забезпеченню керівного складу та працівників головного управління, територіальних управлінь Фонду, членів їх сімей, з метою контролю за своєчасним вжиттям заходів, спрямованих на запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.
   Протягом року
   Трибощук О. В., Лучковська Л. Г.,
   Дучимінська Л. М., керівники структурних підрозділів головного управління, начальники об'єднаних управлінь
   2.5.
   Здійснення постійного аналізу адміністративних витрат та причин їх зростання, зокрема на придбання товарів, робіт та послуг, оплати комунальних послуг та енергоносіїв.
   Протягом року
   Трибощук О. В., Лучковська Л. Г.,
   Радчук С.І.,
   Кухарик Л. І.,
   начальники об'єднаних управлінь
   2.6.
   Проведення за принципом “таємних покупців” оперативних перевірок організації та здійснення прийому громадян в територіальних управліннях із залученням представників громадськості.
   Протягом року
   Трибощук О. В., Лучковська Л. Г.,
   Дучимінська Л. М., керівники структурних підрозділів головного управління, начальники об'єднаних управлінь
   2.7.
   Продовження впровадження відео- та аудіо- фіксації під час проведення прийому громадян, із забезпеченням права осіб, які звертаються на прийом, на таємницю особистого та приватного життя.
   Протягом року, в межах фінансових можливос тей
   Трибощук О. В., Лучковська Л. Г., Волдинер О.Д., Кухарик Л.І.,
   Радчук С.І. , начальники об'єднаних управлінь
   2.8.
   Дослідження повноти вжиття заходів по стягненню заборгованості по платежах та своєчасністю передачі виконавчих документів на примусове стягнення в органи державної виконавчої служби, адміністрування яких здійснюється органами Пенсійного фонду України.
   За окрем
   им графіком, під час проведення контроль них заходів
   Трибощук О. В.,
   Радчук С.І.,
   Лисюк О.В., Дучимінська Л.М.
   
   2.9.
   Продовження впровадження механізму обслуговування громадян та обробки пенсійної документації на базі централізованих інформаційних технологій з унеможливленням підготовки документів про призначення (перерахунок) пенсій спеціалістами органів Фонду області, які безпосередньо здійснюють прийом громадян.
   Протягом року
   Лучковська Л. Г.,
   Андросюк Л.М., начальники об'єднаних управлінь
   2.10.
   Забезпечення у визначеному законодавством порядку процедур, що здійснюються в рамках проведення верифікації та моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітної плати, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.
   
   Протягом року
   Лучковська Л. Г.,
   Андросюк Л.М.,
   Волдинер О.Д.,
   начальники об'єднаних управлінь
   ІІІ. Формування світогляду неприйняття корупції, залучення громадськості до реалізації антикорупційних заходів
   3.1.
   Моніторинг стану впровадження антикорупційних заходів, підготовка та оприлюднення звіту про його результати.
   II, III, IV квартали
   Трибощук О. В., Лучковська Л. Г.,
   Дучимінська Л.М., керівники структурних підрозділів головного управління, начальники об'єднаних управлінь
   3.2.
   Забезпечення повноти та своєчасності розгляду повідомлень громадян та перевірки отриманої інформації щодо можливих корупційних правопорушень з боку працівників органів Фонду в області, що надходять до головного управління. У разі необхідності — вжиття заходів щодо припинення корупційних правопорушень та негайного письмового повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції.
   Протягом року
   Трибощук О. В., Лучковська Л. Г.,
   Дучимінська Л. М., Кухарик Л.І.,
   керівники структурних підрозділів головного управління, начальники об'єднаних управлінь
   3.3.
   Залучення громадськості до обговорення підсумків роботи органів Фонду області, оцінки виконання покладених функцій, включаючи анке

20 березня 2018 р.

Новини від управлінь Пенсійного фонду України в містах та районах області

9 лютого 2018 р.

08 лютого 2018 року начальник управління інформаційних систем та електронних реєстрів головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області Ольга Волдинер зустрілася зі студентами Луцького педагогічного коледжу, провівши лекцію на тему “Молодь за легальний заробіток”. Фахівець Фонду ознайомила студентів із основними перевагами легального працевлаштування для найманих працівників та роботодавців.Провела презентацію послуг електронного ресурсу Пенсійного фонду України “ВЕБ-портал електронних послуг”, зареєструвавшись на якому можна ознайомитись із даними персоніфікованого обліку, перевірити чи сплачує роботодавець страхові внески, а також отримати інформацію щодо порядку призначення, перерахунку та виплати пенсії. Учасники зустрічі отримали інформаційні буклети “Зарплата “у конверті” - життя без гарантій“. Студенти привернули увагу молоді до актуального питання сьогодення-легалізації заробітної плати, провівши флеш-моб в приміщенні коледжу.

Copyright 2008, pfulutsk.gov.ua